Đất Nước Việt Nam Qua Các Đời

(2 đánh giá của khách hàng)

Đất nước Việt Nam qua các đời và các công trình khác cùng chuyên ngành đã xác lập vị trí của Đào Duy Anh là một nhà địa lý học lịch sử tiêu biểu nhất cho đến nay, là người khơi mở và truyền cảm hứng cho sự phát triển chuyên ngành này ở Việt Nam.

Danh mục:

Công trình Đất nước Việt Nam qua các đời tập trung nghiên cứu địa lý hành chính để nhận định cương vực của nước Việt Nam và vị trí các khu vực hành chính trải qua các đời, từ thời Văn Lang, Âu Lạc, qua thời kì Bắc thuộc, trải đến thời tự chủ và cho đến thời nhà Nguyễn. Với công tác nghiên cứu công phu, khối lượng sách tham khảo đồ sộ, Đào Duy Anh đã vẽ nên bức tranh rộng lớn, mô tả sự phát triển và biến đổi của lãnh thổi Việt Nam kéo dài gần hai thiên niên kỷ, khiến công trình trở thành một nghiên cứu đầy đủ nhất, hệ thống nhất về lãnh thổ Việt Nam trong thế kỉ XX.

Đất nước Việt Nam qua các đời và các công trình khác cùng chuyên ngành đã xác lập vị trí của Đào Duy Anh là một nhà địa lý học lịch sử tiêu biểu nhất cho đến nay, là người khơi mở và truyền cảm hứng cho sự phát triển chuyên ngành này ở Việt Nam.

2 đánh giá cho Đất Nước Việt Nam Qua Các Đời

  1. Thao Nguyen

    Sách viết theo lối liệt kê các đơn vị hành chính theo thời kỳ, giải thích sự thay đổi bằng lịch sử địa lý văn hóa. Sách phù hợp đọc tìm hiểu hoặc tra cứu. Tuy nhiên mình không thấy nhắc tới vùng biển đảo.

  2. Lê Hằng

    Mình thích cách tiếp cận của sách này. Là địa lý trên nền lịch sử – đọc lên thấy rất thú vị và dễ hiểu. Từng vùng miền có lịch sử trải qua với tên gọi khác nhau.
    Có những điều mình từng nghe đâu đó nhưng đến tận khi đọc sách mới “À, hóa ra nó gọi như vậy là vì như này”…
    Một người đọc đơn thuần, hoặc học sinh đọc để tham khảo ngoài sách đều sẽ có nhiều điều để thích quyển sách này.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close