Hiếu Kinh

(1 đánh giá của khách hàng)

Hiếu kinh được đặt thành kinh, đủ thấy tính chất của hiếu vô cùng trọng đại, hiếu không còn hạn hẹp trong vẫn đề “ tận tâm phụng dưỡng phụ mẫu”…..

Danh mục:

Học thuyết Khổng giáo luôn thiên về thực tiễn và lấy đạo NHÂN làm chủ yếu. Mà Nhân là long thương yêu bao la rộng lớn, bao trùm lên cả vạn vật. Người có đạo nhân là người có tình cảm rất laayh và thành thực, nhưng tình thương ấy bắt nguồn từ bản thân đến gia đình, vì “ theo lẽ thường, thì cha mẹ, anh em, chị em là người thân thiết nhất., tất ta phải kính yêu, rồi đối với người ngoài mới có long trung thứ, từ ái được. Nếu ở với cha mẹ, an hem mà không kính thuận, chứng tỏ tình cảm của ta quá ư bạc bẽo.

Hiếu kinh được đặt thành kinh, đủ thấy tính chất của hiếu vô cùng trọng đại, hiếu không còn hạn hẹp trong vẫn đề “ tận tâm phụng dưỡng phụ mẫu”…..

1 đánh giá cho Hiếu Kinh

  1. Phạm Hồng Hà

    Hiếu Kinh của Khổng Tử vẫn còn một số điều rất giá trị có thể áp dụng được đến ngày nay. Tôi đã đọc rất kỹ chương cuối của tác phẩm này và có nhiều suy ngẫm (phần Tang lễ) và chương nói mở rộng về chữ hiếu (nếu cha có việc làm không đúng thì con cũng phải khéo léo khuyên cha). Nếu biết “gạn đục” (những điều đã lỗi thời) và “khơi trong” (những điều còn ảnh hưởng tốt đẹp đến tâm lý) thì Hiếu Kinh vẫn còn chỗ đứng trong thời đại này khi mà đạo đức ngày một thoái hoá.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button