Liễu Phàm Tứ Huấn

(2 đánh giá của khách hàng)

Nếu chỉ biết số mệnh và an phận theo số mệnh thì đó là tiêu cực, là vô ích; cần phải tự mình phấn đấu, không ngừng cải tạo vận mệnh của chính mình thì đó mới tích cực và có ích. Liễu Phàm tiên sinh đã viết lại cuốn sách này để truyền dạy con cháu đời sau của mình, biết dùng cái đạo xử thế làm người một cách chuẩn xác.

Danh mục:

Bốn lời dạy để cải tạo vận mệnh con người, bởi vận mệnh không phải do trời định mà là do con người tạo lập nên.

“Bốn lời dạy để cải đổi vận mệnh con người: phải tin tưởng rằng vận mệnh có thể tự thay đổi được; phải biết hối lỗi và quyết tâm sửa lỗi; luôn nghĩ điều thiện và làm việc thiện; phải luôn khiêm tốn, hòa nhã.” – Lời Dịch giả

Cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn là một cuốn sách do Liễu Phàm tiên sinh viết vào thời đại triều Minh (Trung Hoa), kể lại những trải nghiệm của chính mình và những học vấn, tu dưỡng của cả cuộc đời để giáo dục cho con cháu.

Ngài Viên Liễu Phàm vào thời kỳ còn trẻ đã nghiệm chứng tính chuẩn xác của số mệnh, về sau tiến thêm một bước nữa là thông hiểu do lai của số mệnh, biết con người có thể nắm bắt vị lai của chính mình, cải tạo vận mệnh của chính mình và rồi trong nửa cuộc đời còn lại của ngài đã nghiệm chứng được con người hoàn toàn có thể tự mình “ lập mệnh”, nghiệm chứng được tính chuẩn xác của tự cầu đa phúc.

Nếu chỉ biết số mệnh và an phận theo số mệnh thì đó là tiêu cực, là vô ích; cần phải tự mình phấn đấu, không ngừng cải tạo vận mệnh của chính mình thì đó mới tích cực và có ích. Liễu Phàm tiên sinh đã viết lại cuốn sách này để truyền dạy con cháu đời sau của mình, biết dùng cái đạo xử thế làm người một cách chuẩn xác.

Xét thấy đây chính là một cuốn sách có ích cho tất cả mọi người vậy!

2 đánh giá cho Liễu Phàm Tứ Huấn

  1. Đặng Diệp Phú

    sách nói về vận mệnh của cuộc đời theo luật nhân quả, con người khi sinh ra đã mang theo vận mệnh của mình, tùy theo nghiệp tốt hay xấu kết hợp với duyên của đời này tạo thành vận mệnh của mình. nhưng vận mệnh đó có thể thay đổi được tùy theo việc làm của chúng ta. sách khuyên ta sống hướng thiện, tạo giá trị cho mọi người để mình có cuộc sống tốt đẹp hơn.

  2. Hai Dũng

    Đây là một cuốn sách ảnh hưởng sâu sắc đến tôi .Tình cờ mình đọc được sách này ,sách được phát hành dưới tên “Làm chủ vận mệnh ” ,mình mua ở chùa Hoằng Pháp .Đây là cuốn sách đã mang mình đến với Phật giáo .Triết lý của sách bao trùm mọi mặt cuộc sống và ảnh hưởng sâu đến một người làm kinh doanh như mình .Cách diễn đạt gần gũi ,dễ hiểu vì đây là lời dạy của một người cha dành cho con trai ngài .

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button