Sử Trung Quốc

“Chia quân làm hai hàng, lựa những lính mạnh ở các châu quận đưa về kinh, gọi là cấm quân, còn lính già yếu ở địa phương gọi là sương quân, mỗi năm cho cấm quân và lính ở biên trấn thay đổi nhau một lần để các quan địa phương khỏi mua chuộc lòng binh lính mà gây thế lực, phép đó gọi là canh nhung….”

Danh mục:

Lịch sử Trung Quốc nói riêng và bộ sách Trung Quốc nói chung giúp bạn đọc hiểu một cách khái lược về từng mặt của đất nước Trung Quốc, góp phần đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về đất nước khổng lồ này để qua đó rút ra bài học cho mình, nhất là đối với Việt Nam.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Sử Trung Quốc”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button