Thiền

Ý Nghĩa của Chắp Tay !

• Chắp tay trước ngực là biểu hiện thái độ và hành vi :với người thì cung kính,với mình thì…

Đi trên con đường ‘ Bùn Đất ‘ ta để lại dấu vết đánh dấu cho giá trị của chính ta. Đi trên con đường bằng phẳng ta không để lại gì.

Con người ta trong quá trình tu hành, dù phải chịu bao nhiêu khổ nạn đi nữa, thì cũng không…

Hoà Thượng Thiền Sư Kim Triệu

Hòa Thượng Thiền Sư Kim Triệu sanh ngày 5 tháng 12 năm 1930 tại làng Phương Thạnh, huyện Càng Long,…

Luật nhân- quả, số phận và thay đổi số phận.

Vậy số phận là gì? Theo định nghĩa đơn giản mà mình hiểu, đó là vận mệnh của người đó…
Close
Yes No