Hóa Học

Bài ca Nguyên Tử Khối

⚗️Bài ca nguyên tử khối 
Hai ba natri (Na = 23)
Nhớ ghi cho rõ
Kali chẳng khó
Ba chín dễ dàng (K = 39)
Khi nhắc đến vàng
Một trăm chín bảy (Au = 197)
Oxi gây cháy
Chỉ mười sáu thôi (O = 16)
Còn bạc dễ rồi
Một trăm lẻ tám (Ag = 108)
Sắt màu trắng xám
Năm sáu có gì (Fe = 56)
Nghĩ tới beri
Nhớ ngay là chín (Be = 9)
Gấp ba lần chín
Là của anh nhôm (Al = 27)
Còn của crôm
Là năm hai đó (Cr = 52)
Của đồng đã rõ
Là sáu mươi tư (Cu = 64)
Photpho không dư
Là ba mươi mốt (P = 31)
Hai trăm lẻ một
Là của thủy ngân (Hg = 201)
Chẳng phải ngại ngần
Nitơ mười bốn (N = 14)
Hai lần mười bốn
Silic phi kim (Si = 28)
Canxi dễ tìm
Bốn mươi vừa chẵn (Ca = 40)
Mangan vừa vặn
Con số năm lăm (Mn = 55)
Ba lăm phẩy năm
Clo chất khí (Cl = 35,5)
Phải nhớ cho kĩ
Kẽm là sáu lăm (Zn = 65)
Lưu huỳnh chơi khăm
Ba hai đã rõ (S = 32)
Chẳng có gì khó
Cacbon mười hai (C = 12)
Bari hơi dài
Một trăm ba bảy (Ba = 137)
Phát nổ khi cháy
Cẩn thận vẫn hơn
Khối lượng giản đơn
Hiđrô một (H = 1)
Còn cậu iôt
Ai hỏi nói ngay
Một trăm hai bảy (I = 127)
Nếu hai lẻ bảy
Lại của anh chì (Pb = 207)
Brom nhớ ghi
Tám mươi đã tỏ (Br = 80)
Nhưng vẫn còn đó
Magiê hai tư (Mg = 24)
Chẳng phải chần chừ
Flo mười chín (F = 19)
—————-
⚗️ BÀI CA NGUYÊN TỬ KHỐI 2 
137 Bari
40 là chú Canxi họ hàng
197 là Vàng
200 lẻ 1 là chàng Thuỷ ngân
K ba chục chín đơn
H là 1 phân vân làm gì
16 của chú Oxi
23 ở đó Natri đúng rồi
S ba đứng hai ngồi
32 em đọc một lời là ra
64 Đồng đấy chẳng xa
65 là kẽm viết ra tức thì
Bạc kia ngày trước đúc tiền
108 viết liền là xong
27 là bác Nhôm “ xoong”
56 là sắt long đong sớm chiều
Iot chẳng phải phiền nhiều
127 viết liền em ơi
28 Silic đến chơi
Brom 80 ( tám chục) tuỳ nơi ghi vào
12 của Cacbon nào
31 photpho gào đã lâu
Clo bạn nhớ ghi sâu
35 phẩy rưỡi lấy đâu mà cười
Bài ca xin nhắc mọi người
Học chăm chớ có chay lười mà gay!

_Diễn Đàn Hoá Học_

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Mười Hai 28, 2016 | Lần cập nhật cuối: Tháng Mười Hai 28, 2016
Back to top button