Kỹ năng

3 video truyền cảm hứng này sẽ “cứu” bạn những lúc muốn từ bỏ tất cả

1. “Be Phenomenal” – Hãy trở thành một hiện tượng

Video này giúp bạn nhận ra được rằng cuộc sống, không có ai hoàn hảo cả và bạn cũng không cần phải hoàn hảo để có được những thứ bạn muốn. Bạn là một hiện tượng. Chính bạn thu hút cơ hội và những điều tốt đẹp đến với mình. Đừng bao giờ chấp nhận để người khác điều khiển cuộc sống của bạn hay phải hy sinh vì một điều gì đó bạn không hề muốn. “Có rất nhiều người cảm thấy thoải mái… Họ dừng phát triển… Họ chẳng khao khát một thứ gì nữa cả… Họ trở nên thỏa mãn…. Họ sẵn sàng làm công việc mà họ không thích – thứ công việc khiến họ ngán ngẩm….Hãy nghĩ lớn, mơ lớn và bắt đầu từ những hành động nhỏ….. Không hề có khái niệm thời điểm phù hợp trong cuộc đời để làm một điều gì đó lớn lao…. Nếu bạn vẫn chờ đợi thời khắc gọi là hoàn hảo đó….thì thời khắc đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu…. Bạn phải bắt đầu nói CÓ với cuộc đời bạn. Bạn phải bắt đầu nói CÓ với giấc mơ của bạn”.

“So a lot of people become comfortable…They stop growing, They stop wanting anything.. They become satisfied…. People getting ready to go to jobs that they don’t like, jobs that are making them SICK…. Think BIG, Dream BIG but start small…… There will never be a point in your life… where’s the right time…to do a great thing… If you are waiting for that perfect perfect moment… That perfect timing… is not going to happen…. You gotta start saying yes to your life.. You gotta start saying yes to your dreams…”

2. “Dream” – Ước mơ

“Có những lúc bạn nghi ngờ chính mình. Bạn nói: Chúa ơi, tại sao, tại sao điều đó lại xảy đến với con? Con đang cố gắng chăm sóc mẹ và những đứa con của con. Con không cố gắng trộm hay cướp của ai cả. Nó đến với con bằng cách nào vậy? Vì sẽ có những thời điểm vô cùng khắc nghiệt xảy đến, nên đừng từ bỏ ước mơ của bạn. Khó khăn rồi sẽ qua chứ chúng không ở lại, chúng sẽ phải trôi qua mà thôi. Nếu bạn muốn thành công hơn, nếu muốn có và làm được những thứ bạn chưa bao giờ làm trước đó, tôi yêu cầu bạn, hãy đầu tư cho bạn. Đầu tư cho chính bạn!”

“There are moments when you’re gonna doubt yourself. You said God, why, why is this happening to me? I’m just trying to take care of my children and my mother, I’m not trying to steal or rob from anybody. How does this have to happen to me? For those of you that have experience some hardships, don’t give up on your dream. The rough times are gonna come, but they have not come to stay, they have come to pass. If you want to be more successful, if you want have and do stuff you never done before, I’m asking you, to Invest in you! To Invest in you!”

3. “Unbroken” – Không chịu khuất phục

Đây là một trong những video truyền cảm hứng hay nhất có trích dẫn lời phát biểu của Steve Jobs trong buổi Lễ tốt nghiệp tại Đại học Stanford vào năm 2015: “Thời gian của bạn có hạn nên đừng lãng phí để sống cuộc sống của một người khác, đừng để bị vướng vào giáo điều – bởi nếu thế nghĩa là bạn đang sống với những gì họ đã vạch sẵn cho bạn. Đừng để tiếng nói của những người khác lấn át tiếng nói bên trong con người bạn. Bạn phải đi tìm thứ bạn khao khát, điều này cũng áp dụng với công việc và những người bạn yêu thương. Công việc sẽ chiếm một phần lớn cuộc đời của bạn và cách duy nhất để có được sự thỏa mãn thực sự, đó là làm thứ bạn tin rằng đó là công việc tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm một thứ tuyệt vời là yêu thứ bạn làm. Nếu vẫn chưa tìm thấy, hãy tiếp tục tìm và đừng dừng lại. Hãy dũng cảm lắng nghe trái tim và trực giác mách bảo. Bằng cách nào đó, chúng đã biết bạn thực sự muốn trở thành cái gì”.

“Your time is limited, So don’t waste it living someone else’s life, Don’t be trapped by dogma, Which is living with the results of other people’s thinking, Don’t let the noise of other opinions drown out your own inner voices. You’ve got to find what you love, And that is true for works, as its for your lovers, your work is gonna fill a large part of your life, And the only way to be truly satisfied, Is to do what you believe is great work, And the only way to do a great work, Is to love what you do. If you haven’t found it yet, Keep looking and don’t settle, Have the courage to follow your heart and intuition, There somehow, already know, What you truly want to become”.

Anh Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button