List phim hayPhim theo nhân vật

3 phim hay về Mahatma Gandhi vĩ đại

3 phim hay về Mahatma Gandhi làm sống lại cuộc đời của một vĩ nhân và giai đoạn lịch sử đẫm máu thời thực dân đế quốc. Phim có giá trị về lịch sử, nghệ thuật, đạo đức, nhiều ý nghĩa, truyện phim cảm động sâu sắc… 

Gandhi, My Father (2007)

Mohandas sinh ra trong gia đình nói tiếng Gujarati, có nhiều anh em cùng sống ở Rajkot. Năm 13 tuổi, Mohandas kết hôn với Kasturba. Sau khi trưởng thành, anh tái định cư ở Anh, trở thành Luật sư, trở về nhà, và cùng với Kasturba tái định cư ở Nam Phi.

Họ trở về Ấn Độ trong một vài năm và đây là nơi họ trở thành cha mẹ của bốn người con trai: Harilal, Manilal, Ramdas và Devdas. Sau đó, gia đình trở về Nam Phi, để lại Harilal một mình. Vì Harilal không học giỏi, anh kết hôn với Gulab mà không có sự chúc phúc của cha mẹ. Mohandas sau đó mời Harilal đến Nam Phi. Harilal muốn trở thành một Luật sư như cha mình nhưng thấy các phong trào của anh ta bị hạn chế vì cha anh ta muốn anh ta tích cực tham gia chống lại chế độ Satanist và Racist British, dẫn đến Harilal bị bắt và bị giam cầm. Hy vọng của Harilal trở thành…

Cuộc đời Gandhi

Gandhi, bộ phim đã làm sống lại cuộc đời của một vĩ nhân và giai đoạn lịch sử đẫm máu thời thực dân đế quốc. Phim thực hiện rất công phu, tốn kém, có giá trị về lịch sử, nghệ thuật, đạo đức, nhiều ý nghĩa, truyện phim cảm động sâu sắc… Mahatma Ghandi con người không tài sản chức vụ. Ngài không phải là nhà cầm quyền, nhà bác học hay thiên tài nghệ thuật. Với trang phục nghèo nàn đơn sơ, lòng yêu nước vô bờ bến, Ngài đã lãnh đạo cuộc tranh đấu bất bạo động trường kỳ để giành độc lập đưa tới thắng lợi. Gandhi đã khiến kẻ thù phải khâm phục, họ viết nhiều sách ca ngợi Ngài như là một vị thánh. Gandhi không phải chỉ là người yêu nước, có công giành đôc lập cho tổ quốc, cởi bỏ được ách nô lệ ngoại bang, Ngài còn được coi như tấm gương sáng cho cả thế giới về đạo đức, về tình yêu nhân loại.

The Making of the Mahatma

Mohandas Karamchand Gandhi được mời đến Nam Phi vào năm 1893 để giải quyết một vụ án cho một người Ấn Độ giàu có định cư ở đó. Ông dự kiến sẽ trở lại trong một vài tháng nhưng thay vào đó đã tham gia vào phong trào tự do và cuối cùng ở lại 21 năm.

Vnwriter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button