List sách hayTrích dẫn sách

15 trích dẫn tuyệt vời nhất từ cuốn sách ‘Người đua diều’

Người đua diều có đầy đủ các yếu tố cần thiết để trở thành một tác phẩm best-seller: tính thời sự, cốt truyện ly kỳ, xúc động, xung đột gay gắt giữa các tuyến nhân vật, trong chính bản thân nhân vật… Và sự thật, tác phẩm đã nắm giữ vị trí đầu bảng của The New York Times trong 110 tuần. Ngoài những khía cạnh trên, sức hấp dẫn của Người đua diều còn bắt nguồn từ giá trị nhận thức sâu sắc.

Hãy cùng điểm lại 15 trích dẫn tuyệt vời nhất từ ‘Người đua diều’ – cuốn sách đầu tay mang đến tên tuổi của nhà văn Khaled Hosseini đến thế giới.

1. And that’s the thing about people who mean everything they say. They think everyone else does too.

“Và đó chính là điểm đặc biệt về những người nghĩ gì nói nấy. Họ nghĩ mọi người khác cũng như họ.”

2. Sometimes even a single day, can change the course of a whole lifetime…

“Đôi khi thậm chí chỉ cần một ngày, cũng có thể thay đổi toàn bộ cả cuộc đời…”

3. But better to get hurt by the truth than comforted with a lie.

“Nhưng tốt hơn hết là bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là thấy dễ chịu với một lời nói dối.”

Xem giá bán

4. And I’ll tell you this, Amir Jan: In the end, the world always wins. That’s just the way of things.

“Và chú muốn nói cho cháu biết điều này, Amir Jan: Cuối cùng thì thế giới luôn luôn thắng. Đó mới là con đường của mọi sự.”

5. There is a way to be good again.

“Luôn có một con đường để tốt lành trở lại.”

6. My whole life I had been ‘Baba’s son.’ Now he was gone. Baba couldn’t show me the way anymore; I’d have to find it on my own.

“Cả đời tôi luôn là ‘con trai của Baba’. Và giờ thì ông đã mất. Baba không thể chỉ đường cho tôi nữa ; tôi sẽ phải tự tìm thấy nó. »

7. There is only one sin. and that is theft… when you tell a lie, you steal someones right to the truth.

“Chỉ có duy nhất một tội lỗi. Và đó là trộm cắp… khi con nói dối, thì con đã ăn cắp quyền được biết sự thật của người khác.”

8. It always hurts more to have and lose than to not have in the first place.

“Luôn luôn đau khổ khi có được rồi mất đi hơn là chẳng có gì ngay từ đầu.”

9. Life is a train, get on board.

“Cuộc đời là một chuyến tàu, hãy lên tàu.”

10. A boy who won’t stand up for himself becomes a man who can’t stand up to anything.

“Một cậu bé không thể chịu đựng bản thân mình sẽ trở thành một người đàn ông không thể chịu đựng bất cứ điều gì.”

11. And that, I believe, is what true redemption is, Amir jan, when guilt leads to good.

“Và chú tin, Amir jan, chuộc lỗi thành thực chính là như thế, khi tội lỗi dẫn đến lòng tốt.”

12. The problem, of course, was that [he] saw the world in black and white. And he got to decide what was black and what was white. You can’t love a person who lives that way without fearing him too. Maybe even hating him a little.

Xem giá bán

“Vấn đề, dĩ nhiên, là thứ mà [ông ta] nhìn nhận trong thế giới hai màu trắng đen. Và ông quyết định cái nào là trắng và cái nào là đen. Bạn không thể yêu một người mà sống theo lối đó mà không thấy sợ hãi. Có lẽ còn ghét một chút nữa.”

13. Love is a delicate thing that needs to be cosseted and protected. Love is not robust and love is not unyielding. Love can crumble under a few harsh words, or be tossed away with a handful of careless actions. Love isn’t a steadfast dog at all; love is more like a pygmy mouse lemur.

“Tình yêu là thứ mỏng manh cần được nâng niu và bảo vệ. Tình yêu không hề cứng rắn và nó không kiên định. Tình yêu có thể tan vỡ bởi chỉ vài lời xấu xa, hay bị vứt bỏ bởi những hành động vô tâm. Tình yêu cũng không hoàn toàn là một con chó trung thành, nó giống như một con vượn cáo hơn.”

14. Sad stories make good books.

“Những câu chuyện buồn làm nên những cuốn sách hay.”

15. It’s wrong to hurt even bad people. Because they don’t know any better, and because bad people sometimes become good.

“Thật không đúng khi làm tổn thương người khác, thậm chí là kẻ xấu. Bởi họ không biết điều nào tốt hơn, và bởi vì những kẻ xấu đôi khi cũng trở thành người tốt.”

Vân Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button