List sách haySách theo tác giả

Những quyển sách hay nhất của Abraham Maslow

Sách của Abraham Maslow truyền đạt các khái niệm triết học khó khăn với niềm đam mê, sự chính xác và sự rõ ràng đáng kinh ngạc, và thông qua sức mạnh của lời nói của ông, khơi dậy cho độc giả cảm giác vui sướng sáng tạo và trọn vẹn, giúp họ có khả năng tự thực hiện, phấn đấu.

A Theory of Human Motivation

Hệ thống nhu cầu của Maslow là một lý thuyết về tâm lý học được đề xuất bởi Abraham Maslow trong bài viết “Lý thuyết về động lực của con người” năm 1943 trong Tạp chí Tâm lý học. Maslow sau đó đã mở rộng ý tưởng để bao gồm những quan sát của ông về sự tò mò bẩm sinh của con người.

Các lý thuyết của ông song song với nhiều lý thuyết khác về tâm lý học phát triển của con người, một số trong đó tập trung vào việc mô tả các giai đoạn tăng trưởng ở người. Maslow đã sử dụng các thuật ngữ Sinh lý học, An toàn, Tin tưởng và Tình yêu, Lòng tự trọng, Tự thực hiện và Tự siêu cần để mô tả mô hình mà động lực của con người hướng tới.

Toward a Psychology of Being

Một cuốn sách sâu sắc, một cuốn sách thú vị, ảnh hưởng của nó tiếp tục lan rộng, hơn một phần tư thế kỷ sau khi tác giả mất, vượt ra ngoài những khái niệm của tâm lý học, những lý thuyết xã hội và quản lý kinh doanh.

Tất nhiên, sự phổ biến lâu dài của cuốn sách bắt nguồn từ những câu hỏi quan trọng mà nó đưa ra và những câu trả lời mà nó cung cấp liên quan đến những gì cơ bản đối với bản chất con người, sức khỏe tâm lý, những gì cần thiết để thúc đẩy, duy trì và phục hồi tinh thần và cảm xúc. Nhưng thành công của nó cũng phải kể đến khả năng độc đáo của Maslow trong việc truyền đạt các khái niệm triết học khó khăn với niềm đam mê, sự chính xác và sự rõ ràng đáng kinh ngạc, và thông qua sức mạnh của lời nói của ông, khơi dậy cho độc giả cảm giác vui sướng sáng tạo và trọn vẹn, giúp họ có khả năng tự thực hiện, phấn đấu.

Maslow on Management

Để bổ sung cho các bài viết ban đầu của Tiến sĩ Maslow và để chứng minh các ý tưởng tư duy tiến bộ của ông đang diễn ra như thế nào trong thế giới kinh doanh ngày nay, Maslow on Management có các cuộc phỏng vấn với Chủ tịch Perot Systems Mort Meyerson, người sáng lập Viện NonLinear Systems, Michael Murphy, và người sáng lập Viện Esalen Michael Murphy, và những nhân vật nổi bật khác, những người cung cấp những nhận định sắc sảo về các chủ đề từ sáng tạo trong kinh doanh đến các bài học lãnh đạo cho thời đại kỹ thuật số. 

Vnwriter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button