List sách haySách theo tác giả

Những quyển sách hay nhất của Alfred Adler

Sách của Alfred Adler đề cập đến các vấn đề tâm lý học cá nhân, việc áp dụng thực tế những lý thuyết và nguyên tắc vào các mối quan hệ hàng ngày và đời sống cá nhân.

Understanding Human Nature

Được xuất bản lần đầu vào năm 1927, cuốn sách này cố gắng làm quen với công chúng với các nguyên tắc cơ bản của Tâm lý học cá nhân. Đồng thời, nó là một minh chứng cho việc áp dụng thực tế các nguyên tắc này vào các mối quan hệ hàng ngày và đời sống cá nhân. Cuốn sách còn chỉ ra cách hành vi sai lầm của các cá nhân ảnh hưởng đến sự hòa hợp xã hội và cộng đồng.

The Science of Living

The Science of Living giúp người đọc khám phá khái niệm ‘Tâm lý cá nhân’ như một bộ môn khoa học theo đúng nghĩa của nó, và thảo luận về các khía cạnh khác nhau của ‘tâm lý cá nhân’ cũng như cách áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày.

Cuốn sách này bao gồm các phần về phức tạp tự ti, phức hợp ưu việt và các khía cạnh liên quan khác như tình yêu, hôn nhân, và giáo dục trẻ em. 

Superiority and Social Interest: A Collection of Later Writings

Hai ý tưởng quan trọng trong suy nghĩ của Alfred Adler, được phản ánh trong hai mươi mốt bài báo này: mỗi cá nhân trong xã hội đều phấn đấu hướng tới một loại ưu việt, sự hoàn hảo hay thành công và họ cần kết nối sự phấn đấu đó với mối quan tâm xã hội và lợi ích chung.

Vnwriter

2 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close