List sách haySách theo tác giả

Những quyển sách hay nhất của Aristotle

Sách của Aristotle có nội dung rất sâu sắc nhưng cách trình bày của ông lại rất dễ hiểu. Ông viết những suy nghĩ của mình một cách rõ ràng với độ chính xác siêu phàm. Học thuyết của ông có ảnh hưởng lớn đến những lĩnh vực hiện đại như : khoa học, chủ nghĩa duy thực và logic học.

Chính Trị Luận

Tác phẩm nổi tiếng viết về các khái niệm mà từ đó định hình các quốc gia và chính phủ. Mặc dù, Aristotle cổ vũ mạnh mẽ cho chế độ nô lệ lạc hậu, quan điểm của ông về Hiến pháp và cách điều hành chính phủ lại rất kinh điển. Dù chỉ thảo luận về nhà nước và các định chế thời Hy Lạp cổ nhưng tác phẩm này của ông đã đặt nền tảng cho khoa học chính trị hiện đại

Tác phẩm này được xem là căn bản cho Chính trị học Tây phương. Chính trị luận nghiên cứu các vấn đề cơ bản về nhà nước, chính quyền, chính trị, tự do, công bằng, tài sản, quyền, luật và việc thực thi luật pháp của các cơ quan thẩm quyền.

Aristotle là biểu tượng của trí tuệ tư duy triết học. Mặc dù nội dung rất sâu sắc nhưng cách trình bày của ông lại rất dễ hiểu. Ông viết những suy nghĩ của mình một cách rõ ràng với độ chính xác siêu phàm. Học thuyết của ông có ảnh hưởng lớn đến những lĩnh vực hiện đại như : khoa học, chủ nghĩa duy thực và logic học

Theo Aristotle, là một người tốt không thôi chưa đủ. Nếu người dân tốt mà không tích cực tham gia vào đời sống chính trị của chế độ thì chế độ đó có cơ nguy trở thành thoái hóa và trở thành một chế độ xấu. – Dịch giả Nông Duy Trường

Thi học Aristote

Thi học Aristote là tác phẩm sớm nhất còn tồn tại của lý thuyết kịch và chuyên luận triết học mở rộng đầu tiên tập trung vào lý thuyết văn học Đây là quan điểm truyền thống trong nhiều thế kỷ.

Vật lý học của Aristote

Vào thế kỷ thứ IV TCN, Aristote nhà triết học vĩ đại người Hy Lạp, người cha đỡ đầu của vật lý học, đã viết quyển “Vật Lý học” đầu tiên của nhân loại. Phương pháp trình bày của Aritxtote trong cuốn sách này khác hẳn ngày nay. Trong sách hoàn toàn không có công thức toán học và không có thí nghiệm. Ông đi đến kết luận bằng cách lập luận và bằng trực giác. Những công trình về sinh học chứng tỏ Aristote là một nhà thực nghiệm giỏi, nhưng xã hội chiếm hữu nô lệ lúc đó coi khinh lao động chân tay của người nô lệ, vì vậy họ không thể coi trọng thí nghiệm, là một loại hoạt động thủ công.

*Nội dung chính của tác phẩm:

-Công nhận sự tồn tại khác quan của vật chất. Nhưng vật chất (ví dụ: chất đá) mới chỉ là tiềm năng của vật thật, muốn trở thành vật thật (ví dụ: pho tượng), vật chất phải có thêm hình thức nữa. Mỗi vật thật đều là sự thống nhất của vật chất và hình thức.

-Phủ nhận chân không vì nếu có chân không thì không có sức cản nên tốc độ mọi vật đều lớn vô hạn và mọi vật đều rơi với vận tốc như nhau. Điều đó là vô lý vì theo ông vật nặng phải luôn rơi nhanh hơn vật nhẹ.

-Toàn bộ vật chất trong vũ trụ được tạo thành từ 4 yếu tố ban đầu: đất, nước, lửa, không khí, có thể chuyển hóa lẫn nhau.Các yếu tố này được tác động bởi hai lực: lực hấp dẫn có xu hướng làm chìm xuống đối với đất và nước, lực nâng có xu hướng làm nâng lên đối với không khí và lửa. Trong nước, nếu nóng thắng lạnh thì nước trở thành hơi nước, nếu khô thắng ẩm thì nước trở thành nước đá. Bốn tính chất này luôn đấu tranh với nhau tạo ra sự chuyển hóa các yếu tố và mọi hiện tượng trong thiên nhiên.Mỗi yếu tố đều có vị trí tự nhiên của nó trong thế giới. Vị trí tự nhiên của đất là địa cầu , là trung tâm bất động của thế giới. Vị trí tự nhiên của nước là phần khối cầu bọc ngoài địa cầu. trí tự nhiên của không khí và lửa là 2 phần khối cầu bọc ngoài nữa. Mặt cầu ngoài cùng là giới hạn vị trí của lửa, có gắn các sao bất động, đó là giới hạn của thế giới. Mỗi yếu tố khi bị cưỡng đưa ra khỏi vị trí tự nhiên của nó đều có xu hướng trở về vị trí ban đầu của nó. Đó là nguyên nhân gây ra chuyển động tự nhiên. Hòn đá rơi từ trên cao xuống hay ngọn lửa bốc lên cao đều là những chuyển động tự nhiên đưa chúng về vị trí tự nhiên. Một hòn đá lên cao là chuyển động cưỡng bức, nhưng cuối cùng nó cũng tìm về chuyển động tự nhiên để rơi xuống.

-Thế giới từ Mặt Trăng trở lên là thế giới của trời, trên đó các thiên thể thì nhẵn nhụi, tròn trịa, chuyển động theo những đường tròn là đường hoàn thiện nhất. Thế giới dưới Mặt Trăng là thế giới trần tục, ở đây các vật chuyển động theo đường thẳng vì đường thẳng là đường không hoàn thiện.

*Như vậy, hệ thống triết học tự nhiên của Aristote đã đề cập đến nhiều vấn đề thực tế hơn, dẫn đến nhiều kết luận phù hợp với thực tại xung quanh. Do đo, nó ảnh hưởng trực tiếp hơn đến khoa học tự nhiên. Tư tưởng của ông vừa có yếu tố duy vật, vừa có yếu tố duy tâm nhưng sau này giáo hội đã tướng bỏ yếu tố duy vật đồng thời tuyệt đối hóa yếu tố duy tâm, biến chúng thành những giáo lý chính thống để giảng dạy chính thức trong nhà thờ và trường học, nhằm mục đích phục vụ cho lợi ích tôn giáo. Lê Nin đã nói: “Giáo hội đã giết hội đã giết chết phần sống của Aristote và làm cho phần chết trở thành bất tử”.Vì vậy, cuộc đấu tranh chống những giáo điều đó đã trở thành cuộc đấu tranh chính trị hết sức khốc liệt

hoaiphuongpt2402

On the Soul

On the Soul là một chuyên luận lớn được viết bởi Aristotle c. 350 trước Công nguyên. Mặc dù chủ đề của nó là linh hồn, nó không phải là về tâm linh mà là một tác phẩm trong những gì tốt nhất có thể được mô tả là sinh thiết, một mô tả về chủ đề tâm lý học trong khuôn khổ sinh học.

Aristotle’s Rhetoric

Aristotle’s Rhetoric là một chuyên luận Hy Lạp cổ đại về nghệ thuật thuyết phục, có từ thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên. Tiêu đề tiếng Anh khác nhau: thông thường nó có tiêu đề Hùng biện, Nghệ thuật hùng biện, Về hùng biện, hoặc một chuyên luận về hùng biện.

Categories (Aristotle)

Categories (Aristotle) là một văn bản từ Organist của Aristotle liệt kê tất cả các loại điều có thể có thể là chủ đề hoặc vị ngữ của một mệnh đề. Chúng là “có lẽ là thảo luận nặng nề nhất trong tất cả các quan niệm của Aristote”.

On the Heavens

On the Heavens là chuyên luận vũ trụ học chính của Aristotle: được viết vào năm 350 trước Công nguyên, nó chứa đựng lý thuyết thiên văn học và ý tưởng của ông về các hoạt động cụ thể của thế giới trên mặt đất. Không nên nhầm lẫn với tác phẩm giả trên vũ trụ.

Nicomachean Ethics

Nicomachean Ethics là tên thường được đặt cho tác phẩm nổi tiếng nhất của Aristotle về đạo đức. Tác phẩm đóng vai trò ưu việt trong việc xác định đạo đức Aristote, bao gồm mười cuốn sách, cuộn riêng biệt ban đầu và được hiểu là dựa trên các ghi chú từ các bài giảng của ông tại Lyceum.

Vnwriter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close