List sách haySách tham khảo, học tập

5 cuốn sách hay về CFO đầy giá trị

5 cuốn sách hay về CFO cho người đọc một cái nhìn toàn diện về vị trí của giám đốc tài chính trong doanh nghiệp, đồng thời cung cấp các cách thức giải quyết vấn đề mang tính chiến lược liên quan đến công nghệ thông tin, thuế và tài chính, giúp nhà quản lý tạo ra giá trị lớn nhất có thể cho công ty của mình.

CFO – Cẩm Nang Giám Đốc Tài Chính

Xem giá bán

Cuốn sách CFO – Cẩm Nang Giám Đốc Tài Chính sẽ tạo ra cho những ai đang đảm nhiệm cương vị giám đốc tài chính một cái nhìn toàn diện về vị trí của bản thân trong tổ chức, đồng thời cung cấp các cách thức giải quyết vấn đề mang tính chiến lược liên quan đến công nghệ thông tin, thuế và tài chính.

Giám đốc tài chính phải để tâm vào nhiều vấn đề giải trình khác nhau để đảm trách công việc của một người quản lý, mặc dù không phải ở mức độ giải quyết công việc một cách chi tiết. Những phạm vi chính cần quan tâm chính là sự phát triển và duy trì các chỉ số đo lường hiệu suất cũng như các hệ thống kiểm soát. Giám đốc tài chính phải liên hệ với các kiểm toán viên nội bộ và kiểm toán viên độc lập, đồng thời tạo ra các báo cáo thường lệ Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEO)…

Một trong những nhiệm vụ cốt yếu của giám đốc tài chính là phân tích các vấn đề tài chính, dẫn đến những khuyến cáo về hành động cho nhóm quản lý. Trong sách đề cập đến những đề tài như chi phí vốn, hoạch định ngân sách vốn, phân tích rủi ro, tận dụng công suất và điểm hòa vốn.

Cuốn sách này giúp cho giám đốc tài chính có một cái nhìn tổng quan về các chiến lược, các hệ thống kiểm soát và đo lường, các công cụ phân tích tài chính, các nguồn vốn và những lời khuyên để nâng cao chất lượng quản lý – những điều sẽ giúp một nhà quản lý tạo ra giá trị lớn nhất có thể cho công ty của mình.

Chân Dung Mới Của CFO

Xem giá bán

Làm thế nào để giảm bớt khối lượng công việc và tập trung vào các vấn đề chính? Làm thế nào để giúp nhà quản trị thích ứng nhanh hơn? Làm thế nào để đầu tư nguồn lực cho những cơ hội tốt nhất? Làm thế nào để quản trị rủi ro xuyên suốt tổ chức? Làm thế nào để trở thành bộ phận tài chính tốt nhất thế giới?… Cuốn sách này sẽ phúc đáp cùng bạn tất cả những điều trên và đưa ra những hướng dẫn rõ ràng và chi tiết cho CFO đến với lối tư duy và thực hành tiên tiến trên toàn bộ những lĩnh vực liên quan đến quản trị hiệu suất.

Lý Thuyết Quản Trị Tài Chính

Xem giá bán

Tài chính là lĩnh vực rất rộng và năng động. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của mỗi người và mỗi một tổ chức. Có vô số lĩnh vực và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính. Những nguyên lý tài chính cơ bản mà bạn sẽ học được từ cuốn sách này có thể áp dụng phổ biến trong các tổ chức ở mọi loại hình kinh tế.

Tài chính có thể được định nghĩa là nghệ thuật và khoa học quản lý tiền tệ. Hầu như mọi cá nhân và tổ chức có thể kiếm tiền hay làm tăng ngân quỹ của mình và phải tiêu và đầu tư lượng tiền của mình. Tài chính tập trung vào cách thức, các thể chế, các thị trường và các công cụ liên quan đến việc chuyển giao tiền tệ giữa các cá nhân, các doanh nghiệp và các chính phủ. Phần lớn những người trưởng thành đều được lợi từ hiểu biết về tài chính, vốn hiểu biết này giúp họ có những quyết định tài chính cá nhân đúng đắn hơn. Những người làm việc trong ngành tài chính được lợi do khả năng làm việc hiệu quả với các vấn đề nhân lực, cách thức, và thủ tục tài chính của một công ty.

Quản trị tài chính có liên quan đến các nhiệm vụ của một giám đốc tài chính trong một công ty kinh doanh. Các giám đốc tài chính phải quản lý các vấn đề tài chính của bất kỳ loại hình kinh tế nào một cách hết sức năng động – đó là các vấn đề tài chính và phi tài chính, bí mật hay công khai, lớn hay nhỏ, tìm kiếm lợi nhuận hay phi lợi nhuận. Họ thực hiện vô số các nhiệm vụ tài chính khác nhau như lập kế hoạch, tăng tín dụng cho khách hàng, định giá các khoản chi phí dự định đầu tư lớn, và tăng nguồn vốn cho hoạt động của công ty. Trong những năm gần đây, nền kinh tế biến đổi và những môi trường kinh tế được điều tiết đã làm nhiệm vụ của các giám đốc tài chính thêm quan trọng và phức tạp. Kết quả là có rất nhiều nhà quản lý hàng đầu xuất hiện từ lĩnh vực tài chính.

Một xu hướng khác gần đây cũng rất quan trọng là sự toàn cầu hoá các hoạt động kinh doanh. Các công ty cổ phần Mỹ đã tăng một cách đột ngột doanh thu, lợi tức, đầu tư và các nguồn ngân quỹ vào các nước khác, và ngược lại, nhiều công ty cổ phần nước ngoài cũng đã tăng những hoạt động tương tự như thế này vào nước Mỹ. Những thay đổi này sinh ra nhu cầu phải có các giám đốc tài chính để có thể hỗ trợ công ty quản lý các luồng tiền nhiều loại và chống lại các rủi ro đương nhiên phát sinh từ các giao dịch quốc tế. Mặc dù sự thay đổi này làm cho các chức năng quản trị tài chính thêm phức tạp nhưng cũng tạo ra những cơ hội nghề nghiệp đáng làm và thú vị.

Quản Trị Tài Chính Ngắn Hạn

Đầu tư nói chung, đầu tư tài chính ngắn hạn nói riêng là một trong những lĩnh vực thú vị nhất của quản trị tài chính. Hơn thế nữa, quyết định đầu tư còn là một trong ba chức năng của một giám đốc tài chính, hai chức năng kia là: huy động vốn và quản lý tài sản.

Quyết định nên đưa chứng khoán ngắn hạn nào vào số lượng bao nhiêu vào danh mục đầu tư của công ty là một chức năng quan trọng trong quản trị tài chính. Một quyết định đầu tư đúng đắn, theo nghĩa cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư ngắn hạn, đảm bảo tính thanh khoản và tương thích với dự báo ngân lưu của công ty sẽ có tác động làm tăng giá trị vốn cổ đông.

Đối với nhà quản trị, việc lựa chọn trong vô số các chứng khoán đa dạng về thời hạn và mệnh giá, khác nhau về rủi ro và lợi nhuận để ra quyết định đầu tư là một thử thách lớn nhất.

Tính phức tạp của việc này lại càng tăng thêm do quyết định đầu tư phụ thuộc rất nhiều vào quan điểm riêng của nhà quản trị về rủi ro, trong khi phải phản ánh được thái độ rủi ro của các cổ đông.

Các nhà quản trị nhận ra rằng điều kiện tiên quyết để có thể lựa chọn đầu tư giữa các cơ hội khác nhau là cần phải thiết lập trước một chính sách đầu tư. Chính sách đầu tư xác định thái độ của công ty đối với rủi ro, lợi nhuận và chỉ ra cách thức thể hiện thái độ ấy..

Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại

Quyển sách chuyên khảo Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại này được biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy môn học tài chính doanh nghiệp và một tập hợp các tài liệu nghiên cứu rất có giá trị của các giáo sư có uy tín ở các trường đại học nổi tiếng trên thế giới chuyên nghiên cứu tài chính doanh nghiệp và thị trường tài chính như các giáo sư Stewart C.Myers, Richard A.Brealey, Stephen A.Ross, Black&Scholes, William F.Sharpe, J.C.Hull, Alan Shapiro v.v. Đây là những giáo sư rất nổi tiếng mà có lẽ các bạn đã từng nghe tên tuổi.

Cuốn sách có nội dung bao gồm 33 chương được chia làm 10 phần như sau:

Phần 1: Tài chính doanh nghiệp và giá trị doanh nghiệp.
Phần 2: Rủi ro.
Phần 3: Phân tích tài chính và kế hoạch tài chính.
Phần 4: Hoạch định ngân sách vốn đầu tư.
Phần 5: Giải Nobel kinh tế của MM về chính sách phân phối, cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp.
Phần 6: Quyết định tài trợ và thị trường hiệu quả.
Phần 7: Tài trợ nợ.
Phần 8: Các quyền chọn và phòng ngừa rủi ro.
Phần 9: Quản trị tài chính ngắn hạn.
Phần 10: Các chủ đề đặc biệt.

Vnwriter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button