List sách haySách tham khảo, học tập

3 sách hay về luật kinh tế đáng tham khảo

3 sách hay về luật kinh tế nâng cao nhận thức chung về ngành Luật kinh tế, cung cấp tài liệu cho bạn đọc tìm hiểu về những nội dung cơ bản cuả ngành luật.

Luật Kinh Tế

Xem giá bán

Nội dung sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hai nhóm quan hệ cã hội chủ yếu, đó là những quan hệ trong quá trình quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh. Cuốn sách nhằm nâng cao nhận thức chung về ngành Luật kinh tế, cung cấp tài liệu cho bạn đọc tìm hiểu về những nội dung cơ bản cảu ngành luật.

Luật kinh tế chuyên khảo

Xem giá bán

Pháp luật kinh tế được hiểu là một hệ thống nhiều lĩnh vực pháp luật khá rộng, bao gồm Luật kinh tế, Luật lao động, Luật tài chính, Luật Ngân hàng, Luật Đất đai, Luật môi Trường… Khi được hình thành và phát triển ở Việt Nam từ những thập niên 80 của thế kỷ 20, Luật kinh tế được hiểu là một bộ phận của pháp luật kinh tế, là ngành luật độc lập có phạm vi, đối tượng và phương pháp điều chỉnh riêng.

Với mục đích cung cấp những kiến thức pháp luật cơ bản và cần thiết cho thực tiễn kinh doanh và thực tiễn quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, cuốn sách “Luật Kinh Tế” đã được biên soạn, cập nhật chính sách, pháp luật mới nhất.

Với đối ngũ tác giả bao gồm các giảng viên có kinh nghiệm của Trường đại học luật Hà Nội, cuốn sách là tài liệu đáng tin cậy cho doanh nhân, nhà quản lý, các cơ sở đào tạo và bạn đọc quan tâm đến các vấn đề cơ bản của Luật Kinh Tế.

Luật Kinh Tế Thương Mại Việt Nam

Xem giá bán

Phần 1: Các văn bản pháp luật về kinh tế điều chỉnh trực tiếp các hoạt động kinh doanh

Phần 2: Một số các đạo luật có quan hệ điều chỉnh gián tiếp hoạt động kinh doanh

Phần 3. Văn bản luật Thương mại

Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết, giúp ích cho cán bộ quản lý, những người làm công tác tổ chức cán bộ và đông đảo bạn đọc gần xa có thêm tư liệu tra cứu và vận dụng, nhằm tránh sai sót đáng tiếc trong việc thực thi các chế độ, chính sách đối với người lao động và cán bộ công chức đang công tác trong mọi lĩnh vực.

Vnwriter

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Sáu 12, 2019 | Lần cập nhật cuối: Tháng Sáu 12, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button