List sách haySách theo chủ đề

4 sách hay về Marketing dịch vụ đáng tham khảo

4 sách hay về Marketing dịch vụ dành cho đối tượng là các sinh viên và học viên đang theo học các ngành marketing, quản trị kinh doanh tại các trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu, các cơ quan quản lý quá trình cung ứng và chất lượng dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cũng có thể sử dụng để có những định hướng tốt nhất cho hoạt động nghiên cứu và thực thi dịch vụ cung ứng của mình.

Giáo Trình Marketing Dịch Vụ

Xem giá bán

Cuốn sách giáo trình Marketing dịch vụ được xuất bản với mục tiêu cung cấp những kiến thức nền tảng ứng dụng marketing trong kinh doanh dịch vụ. Lý thuyết marketing về sản phẩm, thì sản phẩm có thể được chia thành sản phẩm hàng hóa, sản phẩm dịch vụ và ý tưởng, và trong khuôn khổ giáo trình này, dịch vụ được nhìn nhận vớ tư cách một sản phẩm độc lập – những sản phẩm vô hình nhưng vô cùng cần thiết cho phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở mức cao. Các chiến lược và công cụ marketing được ứng dụng trong lĩnh vực dịch vụ, do vậy cũng có những đặc thù cơ bản mà marketing với các sản phẩm hàng hóa khó có thể áp dụng.

Marketing Dịch Vụ Một Quan Điểm Tương Tác

Xem giá bán

Nội dung bao gồm:

Chương 1 : xem xét sự khác biệt giữa marketing dịch vụ và marketing hàng hóa vật chất, các đặc điểm của dịch vụ và các cách phân loại dịch vụ.

Chương 2 g: iải thích về các khuôn khổ giúp hiểu rõ trải nghiệm dịch vụ. Các khuôn khổ giúp hiểu rõ trải nghiệm dịch vụ, bao gồm ý nghĩa của việc trao quyền cho nhân viên và khách hàng nhờ công nghệ. Chương này cũng xem xét những vấn đề công nghệ như cách cải thiện trải nghiệm tương tác, thu thập thông tin khách hàng và quản lý giao diện khách hàng.

Marketing dịch vụ hiện đại

Nội dung của quyển sách gồm 8 chương, bắt đầu từ những vấn đề chung nhất của nghệ thuật và 7P của marketing dịch vụ cho đến cách thức thực hành ứng dụng từ các công ty Việt Nam trong thực tế. Mỗi chương được trình bày theo kết cấu giống nhau gồm các phần chính như : mục tiêu, nội dung, tóm lược, câu hỏi ôn tập và tình huống thực hành.

Marketing Dịch Vụ Công

Marketing là một khoa học mà việc ứng dụng nó ngày càng trở lên cần thiết và phổ biến trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. Theo đà phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam, ngày càng có nhiều tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu và tìm cách vận dụng tư duy, quy trình và các kỹ thuật marketing trong quá trình thực hiện và quản lý các hoạt động chức năng.

Trong bối cảnh đó, những nghiên cứu ban đầu về marketing của các tổ chức công hướng tới việc làm rõ một số đặc chưng cơ bản của marketing dịch vụ công cũng như quá trình vận dụng marketing trong lĩnh vực khác xa với lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Những áp dụng marketing ở đây có liên quan đến các tổ chức cung cấp dịch vụ công (như dịch vụ vận tải hành khách trong các thành phố, dịch vụ cấp thoát nước…) cũng như các tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính (dịch vụ công chứng, dịch vụ quản lý nhân khẩu…)

Chính vì vậy, chương 1 trình bày khái quát về dịch vụ công và quản lý dịch vụ công. Chương này nêu lên những đặc điểm cơ bản của dịch vụ công cũng như một số đặc chưng của quản lý dịch vụ công, đồng thời, cũng trình bày các hình thái khác nhau của khu vực công.

Chương 2 tập trung vào việc phân tích những đặc điểm cơ bản cảu marketing trong lĩnh vực dịch vụ công trên cơ sở khẳng định vai trò của marketing trong nền kinh tế thị trường và các đặc điểm cơ bản của marketing dịch vụ.

Những thách thức bên ngoài cũng như các áp lực chuyển biến bên trong tổ chức công là nội dung cơ bản của chương 3. Chương này cũng đề cập đến hành vi của người tiêu dùng dịch vụ công.

Do marketing là một chiến lược chức năng của tổ chức và vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu chiến lược phát triển của tổ chức cung cấp dịch vụ công. Đó là nội dung của chương 4….

Mục đích của cuốn sách Marketing dịch vụ công là cung cấp những tài liệu tham khảo về marketing áp dụng cho các tổ chức công. Nó được dành trước hết cho các sinh viên chuyên ngành Marketing và chuyên ngành kinh tề và quản lý công. Cuốn sách cũng có tác dụng nhất định cho những người tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ công cho công chúng/khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh chính phủ Việt nam quyết tâm đẩy mạnh việc thực hiện cải cách nên hành chính quốc gia hiện nay.

Vnwriter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close