List sách haySách theo chủ đề

3 quyển sách hay về quản lý sản xuất đáng nghiên cứu và tham khảo

3 quyển sách hay về quản lý sản xuất giúp người học áp dụng tốt các khái niệm, công cụ và kỹ thuật trong quản trị sản xuất và vận hành.

Quản Trị Kinh Doanh – Quản Trị Sản Xuất & Tác Nghiệp

Xem giá bán

Trong cuộc sống ta thấy ai cũng làm việc và công việc đó thành bại như thế nào là tùy thuộc rất lớn vào một yếu tố rất quan trọng, đó là hoạt động quản trị.

Nhằm đáp ứng sự tìm tòi học hỏi và kiến thức quản trị trong công việc của đông đảo các bạn, quyển Quản Trị Kinh Doanh – Quản Trị Sản Xuất & Tác Nghiệp được biên soạn nhằm đáp ứng phần nào những nhu cầu trên.

Sách được trình bày rõ ràng về cả mặt nội dung và hình thức, rất thuận tiện cho việc nghiên cứu và tham khảo. Tham khảo cho kỹ và ứng dụng đầy đủ những hướng dẫn và bài tập trong sách, chắc chắn bạn sẽ có một kiến thức nhất định về quản trị kinh doanh – sản xuất và tác nghiệp cũng như đạt điểm cao trong các kỳ thi.

Mục lục:

Chương 1. Quản trị vận hành: các khái niệm, định nghĩa và năng suất

Chương 2. Quản trị chất lượng của các họat động cạnh tranh

Chương 3. Các họat động thực hiện quyết định

Chương 4. Sự dự báo, các phương pháp thống kê

Chương 5. Phân tích tài chánh cho các họat động kinh doanh tiêu chuẩn giá trị hiện tại

Chương 6. Vị trí cơ sở nhà máy

Chương 7. Bố trí các tiện ích sự cân bằng tuyến

Chương 8. Thiết kế sản phẩm: hàng hóa và dịch vụ quy họach tuyến tính

Chương 9: Họach định và phân tích tiến trình sự mô phỏng

Chương 10: Thiết kế công việc và đo lường tác nghiệp kích cỡ mẫu thống kê.

Quản Trị Sản Xuất & Vận Hành (Lý Thuyết Và Bài Giải Toán)

Xem giá bán

Quản trị sản xuất và vận hành là tập các hoạt động tạo giá trị dưới dạng sản phẩm và dịch vụ, bằng cách chuyển các đầu vào thành kết quả đầu ra. Các hoạt động tạo giá trị diễn ra trong mọi tổ chức, và các kỹ thuật quản trị vận hành được áp dụng trong mọi doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ khắp thế giới, từ công ty sony, ford hay các chuỗi bán lẻ như Walmart,…

Việc tạo ra sản phẩm và dịch vụ hiệu quả đòi hỏi sự áp dụng tốt các khái niệm, công cụ và kỹ thuật trong quản trị sản xuất và vận hành.

Quản trị sản xuất và vận hành là một trong ba chức năng quan trọng của mọi tổ chức, và liên quan tích hợp với các chức năng khác.

Sách Quản Trị Sản Xuất & Vận Hành (Lý Thuyết Và Bài Giải Toán) giới thiệu các chủ đề:

– Quản trị vận hành và năng suất

– Chiến lược vận hành trong môi trường toàn cầu

– Thiết kế sản phẩm và dịch vụ

– Chiến lược quá trình

– Hoạch định công suất

– Chiếc lược vị trí

– Quản lý tồn kho

– Hoạch định tổng hợp

Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

Xem giá bán

Chuỗi cung ứng bao gồm các công ty và hoạt động kinh doanh cần thiết để thiết kế, sản xuất, phân phối và sử dụng sản phẩm hay dịch vụ. Các hoạt động kinh doanh tuỳ thuộc vào chuỗi cung ứng cung ứng cung cấp cho họ những gì họ cần để tồn tại và phát triển. Mỗi doanh nghiệp phù hợp với một hoặc nhiều chuỗi cung ứng có vai trò nhất định trong từng chuỗi cung ứng đó.Tốc độ thay đổi và sự bất ổn về sự tiến triển của thị trường đã khiến các công ty cần hiểu rõ về chuỗi cung ứng mà họ tham gia và hiểu được vai trò của họ. Các công ty nào biết cách xây dựng và tham gia vào những chuỗi cung ứng mạnh sẽ có lợi thế cạnh tranh bền vững trong thị trường của họ.

Quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả đòi hỏi cải tiến đồng thời các mức độ dịch vụ khách hàng và tính hiệu quả các hoạt động nội bộ của công ty trong chuỗi cung ứng. Dịch vụ khách hàng ở mức cơ bản nhất có nghĩa là luôn luôn đạt tỷ số đáp ứng đơn đạt hàng cao, tỷ số giao hàng đúng thời hạn cao, và tỷ số sản phẩm khách hàng trả lại vì bất cứ lý do gì thấp. Tính hiệu quả trong nội bộ công ty trong một chuỗi cung ứng có nghĩa là các công ty này có tỷ số thu hồi vốn đầu tư vào hàng tồn kho và vào các tài sản khác hấp dẫn và họ có cách giảm thiểu các chi phí sản xuất và kinh doanhMỗi chuỗi cung ứng đều có một kiểu nhu cầu thị trường và các thánh đố kinh doanh riêng nhưng các vấn đề cơ bản giống nhau trong từng chuỗi. Các công ty trong bất kỳ chuỗi cung ứng nào cũng phải quyết định riêng và chung trong 5 lĩnh vực:

– Sản xuất

– Hàng tồn kho

– Vị trí

– Vận chuyển

– Thông tin

Quyển sách Quản Lý Chuỗi Cung Ứng được biên soạn nhằm giúp người học tìm hiểu thêm về chuỗi cung ứng và cách để xây dựng một chuỗi cung ứng hiệu quả.

Vnwriter

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Chín 18, 2019 | Lần cập nhật cuối: Tháng Chín 18, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button