List sách haySách tham khảo, học tập

7 sách hay về rủi ro tín dụng đáng tham khảo

7 sách hay về rủi ro tín dụng là tài liệu không thể thiếu cho những sinh viên MBA, những người hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính, những người điều hành ngân hàng và những nhân viên kiểm toán.

Quản Trị Rủi Ro Trong Ngân Hàng

Xem giá bán

Hoàn toàn được tái cấu trúc với những tài liệu và thảo luận mới về những sản phẩm tài chính mới, phái sinh, Basel II, mô hình tín dụng dựa trên mô hình cường độ thời gian, thực thi những hệ thống rủi ro và mô hình cường độ của vỡ nợ, nó còn bao gồm một mục về dưới chuẩn để nói về những cơ chế khủng hoảng và những điều kiện tài chính khó khăn gần đây. Cuốn sách cho rằng những cách thức và kỹ thuật quản lý rủi ro vẫn rất quan trọng nếu được thực thi một cách đúng đắn với sự điều hành phù hợp.

Quản lý rủi ro trong ngân hàng, phiên bản ba, khảo sát mọi khía cạnh của quản lý rủi ro và nhấn mạnh sự cần thiết phải hiểu những vấn đề khái niệm và thực thi của quản lý rủi ro và xem xét những kỹ thuật và vấn đề thực tế mới nhất, bao gồm:

  • Quản lý rủi ro tại ngân hàng
  • Quản lý nợ tài sản
  • Quy định rủi ro và tiêu chuẩn kế toán
  • Các mô hình rủi ro thị trường
  • Các mô hình rủi ro tín dụng
  • Mô phỏng những sự phụ thuộc
  • Các mô hình danh mục đầu tư tín dụng
  • Phân bổ vốn
  • Hoạt động điều chỉnh theo rủi ro
  • Quản lý danh mục đầu tư tín dụng

Xây dựng trên thành công của tác phẩm kinh điển này, phiên bản ba là một tài liệu không thể thiếu cho những sinh viên MBA, những người hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính, những người điều hành ngân hàng và những nhân viên kiểm toán.

Tín Dụng Ngân Hàng

Xem giá bán

Trong toàn bộ hoạt động của các Ngân hàng thương mại diễn ra trên thế giới và ở nước ta, tín dụng đóng vai trò cực kỳ quan trọng, xét trên phương diện: Quy mô sử dụng vốn và khả năng tạo ra lợi nhuận. Xét về quy mô sử dụng vốn, thông thường ở các ngân hàng thương mại dù ở châu lục nào, tín dụng thường chiếm khoảng 70% tổng số tài sản có và do vậy cũng là khoản mục tạo lợi nhuận chủ yếu của ngân hàng thương mại. Vì tín dụng là khoản mục sinh lợi chủ yếu nên đây cũng lại là khoản mục rủi ro chủ yếu của ngân hàng thương mại. Rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại có nhiều: Rủi ro không hoàn trả, rủi ro chậm trả, rủi ro lãi suất, rũi ro lạm phát và rũi ro tỉ giá… Tuy nhiên khi đề cập đến rủi ro của ngân hàng thương mại, chủ yếu người ta đề cập đến rủi ro không hoàn trả. Sở dĩ như vậy là vì, như chúng ta biết, tín dụng bao giờ cũng được hiểu là sự vận động đơn phương của giá trị từ người cho vay sang người đi vay, và khi kết thúc kỳ hạn tín dụng, nó sẽ quay về với điểm xuất phát ban đầu, cả vốn và lãi. Sự không quay lại hoặc chậm quay lại chính là rũi ro của tín dụng.

Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, khi đề cập đến tín dụng, các nhà kinh tế thường đề cập đến vai trò to lớn của nó, vai trò của tín dụng chính là ở chỗ nó tạo một kênh dẫn vốn từ người tạm thời thừa sang người tạm thời thiếu vốn, với tư cách là người sử dụng cuối cùng. Kênh dẫn vốn đó được thông thoáng chắc chắn sẽ tạo ra được 4 hệ quả quan trọng: Người cho vay sẽ thu lợi tức, người sử dụng cuối cùng số vốn đó sẽ tạo ra lợi nhuận, nền kinh tế có thêm được sản phẩm mới và cuối cùng là sẽ tạo ra được nhiều việc làm. Các hệ quả đó, suy cho cùng chính là tạo cho nền kinh tế ổn định, bền vững và được ví như là mạch máu trong một cơ thể vậy.

Nghiệp vụ tín dụng là một nội dung cực kỳ quan trọng trong việc cung cấp kiến thức cho sinh viên thuộc các trường đại học nói chung, và sinh viên trong các trường đại học khối kinh tế nói riêng, với mong muốn là giúp họ có điều kiện tiếp cận kiến thức về một lĩnh vực có tầm quan trọng đặc biệt mà mọi ngưòi đều thừa nhận.

Nghiệp Vụ Thẩm Định Tín Dụng Ngân Hàng

Xem giá bán

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Chính sách tín dụng, hỗ trợ vay và cho vay mới nhất của ngân hàng

Phần II. Hoạt động vay và cho vay, phát hành, mua bán, chiết khấy giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài

Phần III. Rủi ro tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng

Quản Trị Rủi Ro Ngân Hàng Trong Nền Kinh Tế Toàn Cầu

Xem giá bán

Rủi ro thị trường trong hoạt động ngân hàng là rủi ro tiềm ẩn gây ra tác động tiêu cực đối với thu nhập hoặc vốn của ngân hàng thương mại do những biến động bất lợi của các yếu tố trên thị trường như: lãi suất, tỷ giá, giá chứng khoán, giá hàng hóa… Ngân hàng không thể tác động làm thay đổi các yếu tố này, mà chỉ có thể dự báo xu hướng, tính toán mức độ ảnh hưởng để từ đó đưa ra các biện pháp chủ động điều chỉnh quy mô, cơ cấu tài sản có, sao cho hạn chế thấp nhất tổn thất có thể xảy ra thông qua việc kết hợp mô hình hiện đại trong việc ước lượng rủi ro lãi suất và sử dụng linh hoạt các công cụ tài chính phái sinh.

Các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay không ngừng đẩy mạnh công tác hoàn thiện chính sách rủi ro cho từng khối khách hàng, từng khối ngành; mô hình hóa và áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro; xây dựng và cập nhật liên tục báo cáo đánh giá rủi ro; theo dõi và giám sát hàng ngày, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các tỷ lệ an toàn bắt buộc…

Quản Trị Rủi Ro Ngân Hàng Trong Nền Kinh Tế Toàn Cầu đề cập, thảo luận các rủi ro chủ yếu, quan trọng nhất mà các ngân hàng hiện đại ngày nay thường xuyên phải đối diện và phải giải quyết một cách hữu hiệu.

Thẩm Định Tín Dụng

Xem giá bán

Ngân hàng thương mại là định chế tài chính trung gian đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Ngân hàng huy động vốn từ các chủ thể và sử dụng nguồn vốn này để cấp tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Tín dụng mang lại nguồn lợi nhuận lớn nhất cho ngân hàng, tuy nhiên đồng hành với lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn, nên ngân hàng cần thận trọng chọn lựa khách hàng cho vay. Vì vậy ” Thẩm định tín dụng” là nghiệp vụ quan trọng đồng thời là biện pháp hiệu quả giúp ngân hàng hạn chế rủi ro tín dụng.

Hướng Dẫn Thẩm Định Tín Dụng Và Xử Lý Các Rủi Ro Vay Và Cho Vay Trong Hoạt Động Tín Dụng Ngân Hàng

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Quy định mới về chính sách, tổ chức trong hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng

Phần thứ hai. Quy định mới về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro trong hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng

Phần thứ ba. Quy định mới về vay, hỗ trợ cho vay lãi suất cho vay

Phần thứ tư. Quy định mới về hoạt động thanh toán, mở và sử dụng tài khoản tại ngân hàng.

Phòng Ngừa Rủi Ro Tín Dụng Ngân Hàng Thương Mại Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh

Hoạt động tín dụng ở các ngân hàng thương mại hiện nay chứa đựng nhiều rủi ro cần phải tìm giải pháp phòng ngừa, không để xây ra rủi ro quá nhiều làm thiệt hại đến hoạt động chung của nền kinh tế và các hệ thống ngân hàng hiện đại. Rủi ro tín dụng còn là nguyên nhân lớn gây ra lạm phát, đặc biệt là khi tín dụng không tạo ra được một giá trị hàng hóa có ích tương xứng với khối tín dụng được cấp. Tài chính hành vi đã được nghiên cứu nhiều ở các nước và qua đó gợi ra những hàm ý trong việc ban hành chính sách công đối với những người hạch định luật lệ thị trường

Ở Việt Nam những nghiên cứu tâm lý này còn ở mức độ sơ khai, mà chưa có nghiên cứu nào xem xét tương tác giữa các yếu tố tâm lý để có một nhận định về tác động của các nhân tố này lên hành vi của nhà đầu tư, vì vậy nhóm nghiên cứu chọn chủ đề: Phòng Ngừa Rủi Ro Tín Dụng Ngân Hàng Thương Mại Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh làm cuốn sách chuyên khảo.

Vnwriter

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Sáu 2, 2019 | Lần cập nhật cuối: Tháng Sáu 2, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close