Bản quyền

Vnwriter được tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu, tìm hiểu thông tin, kiến thức bằng cách truy cập trực tuyến. Mọi bài viết đăng tải trên trang web được chắt lọc và tổng hợp từ các bài viết, ý kiến các chuyên gia và sách báo để đem đến cho bạn đọc nguồn thông tin đa dạng chính xác.

Nếu bạn là người tạo ra các nội dung, kiến thức mà chúng tôi có tổng hợp, trích dẫn và không muốn được chia sẻ thì vui lòng sử dụng trang Liên hệ để yêu cầu gỡ bỏ. Vui lòng gửi các tài liệu đính kèm chứng minh rằng bạn là chủ sỡ hữu nội dung ( bản thảo, địa chỉ website đăng tải nội dung có bản quyền, giấy xác nhận..)  và thông tin liên hệ ( email, tên, số điện thoại,..).

Lưu ý rằng, bất kỳ cá nhân nào cố tình tạo các tài liệu giả nhằm biến một tư liệu hoặc hoạt động thành bản quyền đã được đăng ký sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại do hành vi của mình gây ra. Vui lòng không gửi đến những khiếu nại không chính xác – bạn có thể sẽ phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại xảy ra!

Trân trọng.

Back to top button