Kỹ năng

Những câu nói hay giúp hình thành thói quen đọc sách

Đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua. – Rene Descartes

Theo Vov, hiện nay, ở các nước phát triển như: Israel, Pháp, Nhật Bản, trung bình 1 người dân đọc từ 20 cuốn sách/năm. Các nước trong khu vực như: Singapore, số sách người dân đọc trung bình là 14 cuốn/năm; Malaysia là 10 cuốn/năm. Còn ở Việt Nam, trung bình 1 người chỉ đọc 4 cuốn sách/năm, trong đó 2,8 cuốn là sách giáo khoa, 1,2 cuốn là sách khác. Như vậy, văn hóa đọc sách của người dân còn rất hạn chế. Điều gì khiến chúng ta bỏ bê thói quen đọc sách đến như vậy?

Sách là cửa sổ tâm hồn

Sách là tri thức của nhân loại. Người càng thông minh càng đọc nhiều sách. Khi đọc càng nhiều, chúng ta sẽ dần cảm thấy, kiến thức mà chúng ta có được thật là nhỏ bé. Làm cách nào để nuôi dưỡng và hình thành thói quen đọc sách? Mời bạn cùng chiêm nghiệm những câu nói hay sau đây:

1. Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable. – Louisa May Alcott

Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng kỹ, thưởng thức càng nhiều.

2. What we become depends on what we read after all of the professors have finished with us. The greatest university of all is a collection of books. – Thomas Carlyle

Chúng ta sẽ trở thành cái gì phụ thuộc vào điều chúng ta đọc sau khi tất cả các thầy cô giáo đã xong việc với chúng ta. Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở.

..

Đọc sách giúp bạn mở ra một chân trời mới

3. Our lives change in two ways :through the people we meet and the books we read. – Harvey MacKay

Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc.

4. Never lend books – nobody ever returns them; the only books I have in my library are those which people have lent me. – Anatole France

Đừng bao giờ cho mượn sách – chưa ai từng trả lại chúng; những cuốn sách duy nhất tôi có trong thư viện của mình là những cuốn người khác cho tôi mượn.

5. A person who won’t read has no advantage over one who can’t read. – Mark Twain

Người không đọc không có ưu thế gì hơn người không biết đọc.

6. If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking. – Haruki Murakami

Nếu bạn chỉ đọc những cuốn sách mà tất cả mọi người đều đọc, bạn chỉ có thể nghĩ tới điều tất cả mọi người đều nghĩ tới.

Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức

7. There is no proper time and place for reading. When the mood for reading comes, one can read anywhere. – Lâm Ngữ Đường

Không cần phải có thời điểm và địa điểm đúng để đọc sách. Khi tâm trạng muốn đọc tới, ta có thể đọc ở bất cứ đâu.

8. It is from books that wise people derive consolation in the troubles of life. – Victor Hugo

Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời.

9. Be careful about reading health books. You may die of a misprint. – Mark Twain

Hãy cẩn thận khi đọc sách về sức khỏe. Bạn có thể bỏ mạng vì một lỗi in ấn.

Bạn có những câu nói hay nào khác về sở thích và niềm đam mê đọc sách không? Hãy chia sẻ thêm nhé

Theo ELLE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button