List sách haySách tham khảo, học tập

5 sách hay về Logistics dễ hiểu, dễ áp dụng

5 sách hay về Logistics diễn giải dễ hiểu về chuỗi cung ứng và quản lý hậu cần, giải thích lý do tại sao nó là trọng tâm của kinh doanh, trình bày các kiến thức thực tiễn giúp bạn có thể sử dụng vào bất cứ lĩnh vực nào.

Lean Supply Chain and Logistics Management

Cuốn sách này dành cho tất cả nhà quản lý chuỗi cung ứng đang tìm cách giảm chi phí và cải thiện lợi nhuận. Phải đọc trước khi bất kỳ khoản đầu tư nào được thực hiện trong chuỗi cung ứng của bạn.”

– DR. RICHARD LANCIONI, Chủ tịch, Quản lý chuỗi cung ứng và tiếp thị, Trường kinh doanh Fox, Đại học Temple

Supply Chain and Logistics Management Made Easy

Sách diễn giải dễ hiểu về chuỗi cung ứng và quản lý hậu cần, giải thích lý do tại sao nó là trọng tâm của kinh doanh, trình bày các kiến thức thực tiễn giúp bạn có thể sử dụng vào bất cứ lĩnh vực nào.

Ngoài ra tác giả còn giải thích các khái niệm, công cụ và ứng dụng bằng ngôn ngữ đơn giản, rõ ràng với các ví dụ trực quan có ý nghĩa to lớn với bất kỳ sinh viên, chuyên gia nào đang theo đuổi ngành này. Ông bao quát toàn bộ lĩnh vực: từ lập kế hoạch thông qua các hoạt động, tích hợp, hợp tác, đo lường, kiểm soát và cải tiến.

Introduction to Logistics Systems Management

Introduction to Logistics Systems Management giới thiệu về các khía cạnh phương pháp của quản lý hệ thống hậu cần và dựa trên kinh nghiệm phong phú của các tác giả trong giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn doanh nghiệp.

Giáo Trình Quản Trị Logistics – Dùng Cho Ngành Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh

Xem giá bán

Giáo trình Quản trị Logistics được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập ngày càng mở rộng ở các trường Đại học Kinh tế do GS.TS Đặng Đình Đào, PGS.TS Trần Văn Bão, TS Phạm Cảnh Duy và TS Đặng Thị Thúy Hồng, chịu trách nhiệm đồng chủ biên. Quản trị Logistics là một trong những môn học quan trọng trong đào tạo ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh, giáo trình có thể được dùng làm tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà doanh nghiệp, sinh viên các trường đại học kinh tế.

Nội dung giáo trình tập trung chủ yếu vào quản trị các hoạt động Logistics đầu vào (Inbound Logigistics) và các hoạt động đầu ra (Outbound Logistics).

Chương 1: Những vấn đề chung về logistics
Chương 2: Quản trị logistics doanh nghiệp
Chương 3: Cơ sở của quản trị logistics
Chương 4: Quản trị nhu cầu
Chương 5: Quản trị dự trữ
Chương 6: Quản trị kho hàng hóa
Chương 7: Quản trị dịch vụ giao nhận hàng hóa
Chương 8: Thiết lập các mối quan hệ kinh tế trong hoạt động logistics
Chương 9: Hệ thống thông tin logistics
Chương 10: Quản trị dịch vụ khách hàng
Chương 11: Những điều cần biết trong quản trị logistics

Nguyên Lý Quản Trị Chuỗi Cung Ứng

Xem giá bán

Cuốn sách này hướng tới ba độc giả: chủ doanh nghiệp – người quyết định mô hình chuỗi cung ứng phù hợp cũng như chi phí bỏ ra cho nó; các nhà quản lý và nhân viên – những người sớm muộn gì cũng phải chịu trách nhiệm thiết lập và điều hành một phần của chuỗi cung ứng; và cuối cùng là những ai mong muốn được nhanh chóng tiếp cận và tham gia vào các cuộc trao đổi về cơ hội cũng như thách thức mà chuỗi cung ứng mang lại. Những khái niệm và kỹ thuật được trình bày ở đây đều rất thông dụng và ai cũng có thể sử dụng khi bàn luận về đề tài quản lý chuỗi cung ứng.

Vnwriter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button