List sách haySách tham khảo, học tập

3 sách hay về ERP đáng tham khảo

3 sách hay về ERP là nguồn tài liệu đáng tham khảo cho bất kỳ ai muốn tối ưu hóa chi phí, gia tăng sức mạnh của tổ chức, doanh nghiệp.

Modern ERP: Select, Implement and Use Today’s Advanced Business Systems

Phiên bản này được sửa đổi đáng kể để theo kịp với những tiến bộ trong xã hội. Các chủ đề mới bao gồm điện toán đám mây, tính di động và phân tích kinh doanh, trong khi các vấn đề về bảo mật ERP, quản lý rủi ro ERP, cơ sở dữ liệu và chuỗi cung ứng cũng được mở rộng thêm. 

Control Your ERP Destiny: Reduce Project Costs, Mitigate Risks, and Design Better Business Solutions

Cuốn sách trình bày các chiến lược và kỹ thuật toàn diện cho phép các tổ chức chịu trách nhiệm về các dự án hoạch định nguồn lực doanh nghiệp của họ để thúc đẩy thành công. Tác giả mô tả cách trở nên ít phụ thuộc hơn vào các chuyên gia tư vấn bên ngoài, giảm đáng kể chi phí thực hiện, rủi ro dự án và thiết kế các giải pháp kinh doanh phù hợp với công ty của bạn.

Sách cũng chứa hàng trăm mẹo để thiết lập các dự án nội bộ, chọn phần mềm ERP, nhà cung cấp dịch vụ được quản lý, chuyển giao kiến ​​thức phần mềm, xây dựng chiến lược thực hiện đúng đắn, thiết lập lịch trình và ngân sách thực tế, hợp lý hóa quy trình kinh doanh. 

Integrated Business Processes with ERP Systems

Integrated Business Processes with ERP Systems như một hướng dẫn tham khảo và nguồn kiến thức quý giá cho những ai muốn tập trung vào ERP sử dụng SAP. Nó xem xét sâu các khái niệm cốt lõi áp dụng cho tất cả các môi trường ERP và giải thích cách các khái niệm đó có thể được sử dụng để thực hiện các quy trình kinh doanh trong các hệ thống SAP.

..Còn cập nhật..

Vnwriter

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Ngày đăng: Tháng Năm 27, 2019 | Lần cập nhật cuối: Tháng Năm 27, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button