List sách haySách tham khảo, học tập

4 sách hay về phá sản dễ đọc

4 sách hay về phá sản được biên soạn với mục đích giúp bạn đọc hiểu rõ hơn các quy định pháp luật trong lĩnh vực phá sản doanh nghiệp.

Luật Phá Sản

Xem giá bán

Nội dung sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xác định nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản trong thủ tục phá sản; điều kiện, thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh, thủ tục thanh lý tài sản và tuyên bố phá sản…

Luật Phá Sản Trọng Tài Thương Mại

Nhằm hỗ trợ sinh viên, học viên trong việc tìm kiếm các văn bản pháp luật về phá sản và trọng tài thương mại, tạo cho các bạn một tài liệu học tập, nghiên cứu và áp dụng vào thực tiễn kinh doanh, tư vấn pháp luật, Bộ môn Luật thương mại, Khoa Luật thương mại, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tập hợp một số tài liệu pháp luật cần thiết cho môn học về phá sản và Trọng tài thương mại.

Tập tài liệu môn học Luật phá sản và Trọng tài thương mại bao gồm 10 văn bản hiện đang có hiệu lực pháp luật và được sắp xếp một cách hợp lý nhất với trình tự các bài học của môn học.

Đây là tập tài liệu pháp luật tiện dụng, tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức và tài chính cho người sử dụng.

Mục lục:

1. Luật phá sản ngày 15.6.2004

2. Nghị định số 67/2006/NĐ-CP ngày 11/7/2006 hướng dẫn áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản.

3. Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28.4.2005 hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản

4. Quyết định của Chánh án Toà án nhân dân tối cao số 01/2005/QĐ-TANDTC ngày 27.4.2005 về Quy chế làm việc của Tổ thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản

5. Nghị định của Chính phủ số 94/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp và hợp tác xã bị phá sản

6. Pháp lệnh Trọng tài thương mại ngày 25.02.2003

7. Nghị định của Chính phủ số 25/2004/NĐ-CP ngày 15.01.2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Trọng tài thương mại

8. Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 05/2003/NQ-HĐTP ngày 31/7/2003 hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Trọng tài thương mại

9. Bộ luật tố tụng dân sự (Trích các Điều 30, 34-35, 55, 99-102, 108-126, 311-318, 340-349, 364-374)

10. Thông tư của Bộ Tài chính số 01/2005/TT-BTC ngày 04.11.2005 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép, thay đổi nội dung giấy phép, đăng ký hoạt động chi nhánh của Trung tâm trọng tài và lệ phí toà án liên quan đến trọng tài.

Những nôị dung cơ bản của luật phá sản

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đang trong tình trạng sản xuất, kinh doanh thua lỗ có cơ hội rút khỏi thị trường một cách có trật tự, góp phần tái phân phối tài sản, bảo vệ quyền-lợi ích hợp pháp các chủ nợ…

Hỏi – Đáp Pháp Luật Về Thành Lập Hoạt Động, Giải Thể Và Phá Sản Doanh Nghiệp

Hỏi – Đáp Pháp Luật Về Thành Lập Hoạt Động, Giải Thể Và Phá Sản Doanh Nghiệp Luật doanh nghiệp quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty. Cuốn sách được biên soạn với mục đích giúp bạn đọc hiểu rõ hơn các quy định pháp luật trong lĩnh vực thành lập, giải thể và phá sản doanh nghiệp.

Vnwriter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button